Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Nagy Alexandra e.v.
Székhely: 1154 Domaháza utca 47.

Magánszemély, egyéni vállalkozás esetén: Nagy Alexandra e.v

Adószám: 56902486-1-42

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban:
Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a
továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az
Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az
Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön)
vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja
meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá
információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak
és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt
az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül
történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az
oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó
adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják
fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen
tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az
adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és
ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket,
jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása
nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Nagy Alexandra az
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az
alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Nagy Alexandra, 1154 Domaháza utca 47. vagy írjon a info@pandapacks.hu e-mail címre.

Adatkezelő:
Nagy Alexandra e.v.
1154 Budapest, Domaháza utca 47.

Felelősségi körök:
Összes tevékenység.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult
hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti –
cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi
tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ,
amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez
tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban
az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az
adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye
beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám,
postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a
tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a
cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni
ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz,
szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói
igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes
adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

•  Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)

•  Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím

•  E-mail cím

•  Telefonszám

•  Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a
honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési
mintázat)

Adatkezelés időtartama:

•  Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig

•  Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

•  Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján
8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja
a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint
társaságok részére:

•  Adatfeldolgozás

•  Jogi képviselet

•  Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

•  Kézbesítés

•  Könyvelés

•  Követeléskezelés

•  Marketing

•  Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási
mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail
címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében),
továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával
kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék
Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

• Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
(székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma:
13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)

• Postai kiszállítás esetén:
Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.,
cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég
saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek
A tulajdonos, Nagy Alexandra végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül
más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében,
tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

• Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

• Szamlazz.hu, KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

• Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és
fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó
szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console,
Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger,
Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi
elvei.

• Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által
kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – HYPERLINK
https://www.facebook.com/about/privacy/update“adatkezelési szabályzat
és adatvédelmi tisztviselő HYPERLINK
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970“elérhetősége.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére
történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési
kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy
postai levél formájában, a Kontaktban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
Nagy Alexandra internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire
nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év
alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői
hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó
adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés,
adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a
szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben
tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem
igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése
Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a
felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú
adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása.

Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása
nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire
kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének
megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait,
riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal
összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő
linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik):
Az Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.

Facebook is elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával
kapcsolatban is informálódhat.

A Honlapon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató
hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját
cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat
kérhetnek. Ezekért pedig az adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő a Cookie-k által gyűjtött adatokat célzott reklámüzenetek továbbítására jogosult
felhasználni. A Cookie alkalmas a felhasználó több weboldalon keresztüli követésére. Az
Adatkezelő biztosítja az Érintettnek a lehetőséget, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
személyesen Adatkezelő székhelyén, illetve elektronikus levél útján.

Fogalmak
Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik
személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és
szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy

Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://www.pandapacks.hu
weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak
látogatói

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1
391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal:
naih.hu)

Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem
weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás
nyújtására

Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése,
mellyel felhasználói fiókot hoz létre

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói
részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben
részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Nagy Alexandra e.v. és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldal

  • info@pandapacks.hu

Rólunk

Információk

© 2021 Pandapacks.hu

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította.

has been added to the cart. View Cart